Itt 0174 019

Title Ben jakir: Syn ulubiony
Subtitle iber gloybensvahrhayten, oder zittenlehren fir di yizrael iugnd, in fragen und antvorten mit eyner polisher iberzetsung fon Ya‘akov Tugenhold = Ben Jakir czyli syn ulubiony : o prawdach religijnych i nauce obyczaiów dla młodzieży jzraelskiey przez zapytania i odpowiedzi z tłumaczeniem polskiem przez J. Tugendholda.
Author Naphtali Herz Homberg (1749-1841)
Co-Author Jakob Tugendhold
Publisher nakładem tłumacza
Place of public. Warschau
Year 1834
Internet - http://alpha.bn.org.pl/search~S5?/ahomberg+/ahomberg/1%2C20%2C22%2CB/frameset&FF=ahomberg+herc+++++1749+++++1841&2%2C%2C2
Locations - NLP (414.093)
Language(s) of document Polish  ⁄  Yiddish  ⁄  
Keywords Religious and Moral Education -- Study and Teaching  ⁄  

Record created: 2020-03-12 | Record last changed: -
---
To write a comment please register, log in and use the discussion tab on the right side of this page! Thank You!